Quiz ΓΕΛ

Κεφάλαιο 1 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 1; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Αν θυσιάζονται δύο μονάδες του αγαθού Ψ για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα του X, τότε το κόστος ευκαιρίας του X είναι 0,5

2 / 10

2. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι αύξων όταν η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή

3 / 10

3. Η τεράστια ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας οδήγησε στην αύξηση των αναγκών των καταναλωτών

4 / 10

4. Η έννοια της αγοράς περιορίζεται σε έναν γεωγραφικό χώρο.

5 / 10

5. Ένα σημείο αριστερά της Κ.Π.Δ. δείχνει υποαπασχόληση κάποιων παραγωγικών συντελεστών

6 / 10

6. Οι αποφάσεις ενός νοικοκυριού επηρεάζονται από το μέγεθος του εισοδήματος του.

7 / 10

7. Στο οικονομικό κύκλωμα η ποσότητα προϊόντων που παράγεται από τις επιχειρήσεις και καταναλίσκεται από τα νοικοκυριά είναι σταθερή.

8 / 10

8. Κάθε σημείο πάνω στην Κ.Π.Δ. δείχνει έναν μέγιστο συνδυασμό παραγωγής

9 / 10

9. Το χρηματικό κεφάλαιο είναι συντελεστής παραγωγής

10 / 10

10. Η μείωση της ανεργίας σε μία οικονομία μετατοπίζει την Κ.Π.Δ. δεξιά

Your score is

The average score is 78%

0%

Κεφάλαιο 2 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 2; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Η μείωση της ζήτησης φαίνεται από τη μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης

προς τα δεξιά.

2 / 10

2. Σε ευθεία καμπύλη ζήτησης που τέμνει τους άξονες P και Q, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών γίνεται μέγιστη στο μέσο της καμπύλης

3 / 10

3. Όταν η ποσοστιαία αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού είναι μικρότερη της ποσοστιαίας αύξησης του εισοδήματος, τότε το αγαθό αυτό είναι κατώτερο.

4 / 10

4. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά

5 / 10

5. Συμφέρει την επιχείρηση να αυξάνει την τιμή του προϊόντος που παράγει, εφόσον αυτό έχει ανελαστική ζήτηση

6 / 10

6. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό εξαρτάται άμεσα από την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, (ceteris paribus).

7 / 10

7. Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς τη τιμή είναι ο λόγος της ποσοστιαίας

μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της

τιμής.

8 / 10

8. Αν δύο αγαθά ικανοποιούν την ίδια ανάγκη, ceteris paribus, και η τιμή

του ενός αυξάνεται και η ζήτηση του άλλου μειώνεται, τότε είναι μεταξύ τους

υποκατάστατα

9 / 10

9. Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). (από Πανελλήνιες 2005)

10 / 10

10. Δύο αγαθά είναι υποκατάστατα μεταξύ τους, αν το ένα καταναλώνεται μαζί με το άλλο

Your score is

The average score is 80%

0%

Κεφάλαιο 3 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 3; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Οριακό κόστος είναι η μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό κόστος όταν μεταβάλλεται η παραγωγή κατά μία μονάδα

2 / 10

2. Το συνολικό προϊόν μεγιστοποιείται όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν

3 / 10

3. Η βραχυχρόνια περίοδος παραγωγής είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις

4 / 10

4. Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του παραγόμενου

προϊόντος, το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς

5 / 10

5. Οριακό προϊόν ενός συντελεστή είναι η μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν μεταβάλλεται ο μεταβλητός συντελεστής κατά μία μονάδα

6 / 10

6. Το συνολικό προϊόν αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό καθώς αυξάνεται το οριακό προϊόν και συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά με φθίνοντα ρυθμό, όταν το οριακό προϊόν μειώνεται

7 / 10

7. Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν μεταβάλλεται η παραγόμενη ποσότητα κατά μια μονάδα.

8 / 10

8. Στη μακροχρόνια περίοδο, η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τις ποσότητες όλων των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιεί.

9 / 10

9. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει στη μακροχρόνια περίοδο, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους

σταθερούς και τους μεταβλητούς συντελεστές

10 / 10

10. Συνολικό προϊόν είναι η ποσότητα του προϊόντος που παράγεται όταν οι ποσότητες όλων των άλλων συντελεστών παραμένουν σταθερές και μεταβάλλεται μόνο η ποσότητα του συντελεστή που μας ενδιαφέρει

Your score is

The average score is 78%

0%

Κεφάλαιο 4 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 4; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Η ελαστικότητα προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της ποσοστιαίας μεταβολής της τιμής προς την ποσοστιαία μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας

2 / 10

2. Η προσφορά είναι τελείως ανελαστική στα ευπαθή γεωργικά προϊόντα

3 / 10

3. Η καμπύλη προσφοράς έχει κλίση αρνητική ως αποτέλεσμα του νόμου της προσφοράς

4 / 10

4. Τα έσοδα μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την τιμή πώλησης του προϊόντος και την προσφερόμενη ποσότητα

5 / 10

5. Στο οριακό κόστος συμπεριλαμβάνεται και το σταθερό κόστος.

6 / 10

6. Η μεταβολή στην τεχνολογία επηρεάζει μόνο την ατομική καμπύλη

προσφοράς

7 / 10

7. Η ελαστικότητα προσφοράς μπορεί να είναι και αρνητικός αριθμός.

8 / 10

8. Όταν μεταβάλλεται η τιμή του προϊόντος, επηρεάζεται μόνο η προσφερόμενη ποσότητα

9 / 10

9. Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες μετατοπίζουν προς τα δεξιά την καμπύλη

προσφοράς των επιχειρήσεων που παράγουν έτοιμα ενδύματα

10 / 10

10. Όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού ceteris paribus, μεταβάλλεται η προσφορά του

Your score is

The average score is 73%

0%

Κεφάλαιο 5 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 5; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Η ανώτατη τιμή PA την οποία επιβάλλει το κράτος, είναι υψηλότερη από την τιμή ισορροπίας

2 / 10

2. Το έλλειμμα δημιουργείται πάντα κάτω από το σημείο ισορροπίας. (Επαναληπτικές εξετάσεις 2011)

3 / 10

3. Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι μακροχρόνια για να αποφεύγεται η δημιουργία της μαύρης αγοράς.

4 / 10

4. Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι τελείως ανελαστική, η τιμή ισορροπίας εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέση της καμπύλης προσφοράς.

5 / 10

5. Αν η ζήτηση παραμείνει σταθερή και αυξηθεί η προσφορά, τότε αυξάνεται η τιμή ισορροπίας

6 / 10

6. Αν η τιμή πώλησης στη αγορά είναι 10 ευρώ και η μεμονωμένη επιχείρηση παρουσιάζει έσοδα 5.000 ευρώ, τότε στον κλάδο υπάρχουν 20 όμοιες επιχειρήσεις και η ποσότητα ισορροπίας της αγοράς είναι 10.000 μονάδες προϊόντος.

7 / 10

7. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Κ με σταθερή την καμπύλη προσφοράς του, θα μειώσει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Κ.

8 / 10

8. Η διαδικασία μέσω της οποίας εξαλείφονται τα ελλείμματα και τα

πλεονάσματα στην αγορά ενός προϊόντος δημιουργεί μια τιμή που δεν

ικανοποιεί τον καταναλωτή

9 / 10

9. .Δύο αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα. Αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών και στην αγορά του αγαθού Χ ταυτόχρονα μειωθεί η προσφορά του με αποτέλεσμα να παραμείνει σταθερή η ποσότητα ισορροπίας, τότε μια αύξηση της ζήτησης του αγαθού Ψ οφείλεται στο ότι είναι υποκατάστατο του αγαθού Χ

10 / 10

10. Αν στην αγορά ενός αγαθού με σταθερή την προσφορά αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών με αποτέλεσμα να μειωθεί και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας, τότε το αγαθό ονομάζεται κανονικό

Your score is

The average score is 73%

0%

Κεφάλαιο 7 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 7; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Αν ο Δείκτης Τιμών είναι μικρότερος από 100, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μειώθηκαν σε σχέση με το έτος βάσης

2 / 10

2. Αν σε μια οικονομία που παράγει ένα αγαθό το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές είναι 1.000€ και το επόμενο έτος γίνει 1.500€, αυτό σημαίνει ότι και το πραγματικό ΑΕΠ έχει οπωσδήποτε αυξηθεί

3 / 10

3. Η συνολική παραγωγή της οικονομίας, το συνολικό εισόδημα και η συνολική κατανάλωση αποτελούν αντικείμενα μελέτης της μικροοικονομικής θεωρίας

4 / 10

4. Η βελτίωση της ποιότητας όταν δεν εκφράζεται στην τιμή, δεν καταγράφεται στο ΑΕΠ.

5 / 10

5. Αν ένας ζαχαροπλάστης αγοράσει ζάχαρη με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει για την παρασκευή γλυκών, τότε η ζάχαρη θεωρείται τελικό αγαθό

6 / 10

6. Ο Δείκτης Τιμών δείχνει το ποσοστό κατά το οποίο μεταβάλλεται το πραγματικό ΑΕΠ σε σχέση με το έτος βάσης

7 / 10

7. Η χειροτέρευση της ποιότητας της ζωής, λόγω της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, δεν περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς του Α.Ε.Π.

8 / 10

8. Το είδος των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία δεν επηρεάζει το μέγεθος της ευημερίας της

9 / 10

9. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές μετρά τη χρηματική αξία της παραγωγής μιας οικονομίας σε ένα έτος σε σταθερές τιμές του έτους βάσης

10 / 10

10. Η μόλυνση του περιβάλλοντος από μία βιομηχανική επιχείρηση δε συνυπολογίζεται στο Α.Ε.Π., ενώ η αγορά αντιρρυπαντικού μηχανολογικού εξοπλισμού  συνυπολογίζεται

Your score is

The average score is 77%

0%

Κεφάλαιο 9 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 9; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Το κλειδί για τα αίτια των οικονομικών κύκλων είναι η μεταβολή του ποσοστού κέρδους των επιχειρήσεων, που καθορίζει την επενδυτική δραστηριότητα.

2 / 10

2. Η τάση για αύξηση των τιμών είναι πιο έντονη, καθώς η οικονομία πλησιάζει το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης.

3 / 10

3. Το εργατικό δυναμικό μιας οικονομίας αποτελείται μόνο από το σύνολο των ατόμων που είναι ικανά για εργασία.

4 / 10

4. Ένας πτωτικός ρυθμός πληθωρισμού σημαίνει μείωση του γενικού επιπέδου των τιμών

5 / 10

5. Ο πληθωρισμός πλήττει λιγότερο τους επιχειρηματίες από όσους έχουν σταθερά εισοδήματα.

6 / 10

6. Το εργατικό δυναμικό μιας χώρας διαφέρει από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της.

7 / 10

7. Η ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης είναι προσωρινή και μικρής διάρκειας λόγω του ότι εμφανίζεται σε μεταβολές του οικονομικού κύκλου

8 / 10

8. Οι οικονομικοί κύκλοι επαναλαμβάνονται και είναι ίδιοι ως προς την ένταση και τη διάρκειά τους.

9 / 10

9. Σύμφωνα με τη θεωρία, μια επιδημία μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές διακυμάνσεις

10 / 10

10. Η φάση της κρίσης είναι η κορυφή του οικονομικού κύκλου.

Your score is

The average score is 78%

0%

Κεφάλαιο 10 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 10; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Οι δαπάνες για την υγεία περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την κατασκευή νοσοκομείων, αλλά όχι τους μισθούς των γιατρών

2 / 10

2. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος δαπάνης επειδή τον πληρώνουμε όταν αγοράζουμε προϊόντα

3 / 10

3. Αναλογικός ονομάζεται ο φόρος ο οποίος έχει σταθερό φορολογικό συντελεστή, ανεξάρτητα από το μέγεθος της φορολογικής βάσης

4 / 10

4. Ο προϋπολογισμός του κράτους συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονομικών και ψηφίζεται στη Βουλή

5 / 10

5. Τα έσοδα του κράτους προέρχονται αποκλειστικά από τους φόρους

6 / 10

6. Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και οι συντάξεις είναι μεταβιβαστικές πληρωμές

7 / 10

7. Το κράτος μεταβάλλει τις επενδύσεις αλλά όχι το επίπεδο του εισοδήματος

8 / 10

8. Όταν το κράτος πρέπει να αντιμετωπίσει την ύφεση, ο προϋπολογισμός τους πρέπει να είναι πλεονασματικός

9 / 10

9. Οι δημόσιες δαπάνες είναι διαχρονικά σταθερές

10 / 10

10. Το κράτος μπορεί να δανειστεί από τους πολίτες εκδίδοντας ομολογιακό δάνειο

Your score is

The average score is 82%

0%

ΓΕΛ Σωστά - Λάθος σε όλη την ύλη

Είσαι έτοιμος για ερωτήσεις σε όλη την ύλη; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 20

1. Το οριακό κόστος ως μέγεθος, μεταβάλλεται λιγότερο έντονα από το μέσο μεταβλητό κόστος.

2 / 20

2. Το οριακό κόστος είναι σημαντικό μέγεθος για μία επιχείρηση γιατί επηρεάζει τις αποφάσεις της σχετικά με την παραγωγή της επόμενης κάθε φορά μονάδας

3 / 20

3. Κάθε σημείο πάνω στην Κ.Π.Δ. δείχνει έναν μέγιστο συνδυασμό παραγωγής

4 / 20

4. Το ονομαστικό ΑΕΠ του έτους 2019 είναι καλύτερο μέτρο οικονομικής ευημερίας σε σχέση με το ΑΕΠ του 2019 εκφρασμένο σε τιμές κάποιου άλλου έτους, διότι αποτυπώνει την παραγωγή του συγκεκριμένου έτους.

5 / 20

5. Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). (από Πανελλήνιες 2005)

6 / 20

6. Αν αυξηθεί η τιμή και ταυτόχρονα αυξηθεί και το κόστος παραγωγής, η τελική προσφερόμενη ποσότητα αποκλείεται να είναι μεγαλύτερη από την αρχική.

7 / 20

7. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού X σε όρους του αγαθού Ψ δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Ψ θυσιάζονται όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό X.

8 / 20

8. Όταν η συνάρτηση προσφοράς είναι Qs = -40 + 2P, τότε η προφορά είναι ελαστική.

9 / 20

9. Στη μικροοικονομία, αν μειωθεί ο εργατικός μισθός, η ατομική επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τα κέρδη της με δεδομένη και σταθερή τιμή. Στο επίπεδο της μακροοικονομίας, αν μειωθεί ο εργατικός μισθός σε όλες τις επιχειρήσεις, θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε αύξηση των κερδών όλων των επιχειρήσεων

10 / 20

10. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των

καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. (Πανελλήνιες 2002)

11 / 20

11. Αν η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι παράλληλη προς τον άξονα

των ποσοτήτων, τότε οι καταναλωτές ζητούν στην ίδια τιμή οποιαδήποτε

ποσότητα μπορούν να βρουν

12 / 20

12. Η εξέλιξη είναι μία από τις ιδιότητες των αναγκών

13 / 20

13. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus). (Πανελλήνιες 2008)

14 / 20

14. ΑΕΠ μιας χώρας είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από τους μόνιμους κατοίκους της σε ένα έτος

15 / 20

15. Αν το εισόδημα ενός καταναλωτή αυξηθεί κατά 5% και η ζήτησή του για το αγαθό Κ αυξηθεί κατά 10%, τότε η εισοδηματική ελαστικότητα είναι ίση με 2 και το αγαθό είναι κατώτερο

16 / 20

16. Ο Δείκτης Τιμών δείχνει το ποσοστό κατά το οποίο μεταβάλλεται το πραγματικό ΑΕΠ σε σχέση με το έτος βάσης.

17 / 20

17. Στο ίδιο διάγραμμα δίνονται δυο ευθύγραμμες παράλληλες καμπύλες προσφοράς που στην προέκταση τους τέμνουν πρώτα τον άξονα των ποσοτήτων και, σε σταθερή τιμή, μεγαλύτερη ελαστικότητας προσφοράς θα έχει αυτή που βρίσκεται πιο μακριά από την αρχή των αξόνων.

18 / 20

18. Το εργατικό δυναμικό μιας οικονομίας αποτελείται από το άθροισμα των απασχολούμενων και των ανέργων.

19 / 20

19. Αν ο Δείκτης Τιμών είναι μικρότερος από 100, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μειώθηκαν σε σχέση με το έτος βάσης.

20 / 20

20. Ο προϋπολογισμός του κράτους συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονομικών και ψηφίζεται στη Βουλή

Your score is

The average score is 79%

0%

Κεφάλαιο 1 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 1; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Αν μια οικονομία παράγει σε ένα σημείο εντός της Κ.Π.Δ. και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού, θα πρέπει οπωσδήποτε να μειώσει την παραγωγή ενός άλλου

2 / 10

2. Η εξέλιξη είναι μία από τις ιδιότητες των αναγκών

3 / 10

3. Ο συντελεστής έδαφος δε συμπεριλαμβάνει το υπέδαφος

4 / 10

4. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου. (Πανελλήνιες 2003)

5 / 10

5. Η ταχύτητα με την οποία επέρχεται ο κορεσμός μιας ανάγκης είναι θέμα υποκειμενικό.

6 / 10

6. Το σχολικό βιβλίο που διανέμεται δωρεάν είναι ελεύθερο αγαθό

7 / 10

7. Η οικονομική επιστήμη ασχολείται με τις ανάγκες τις οποίες ικανοποιούμε χρησιμοποιώντας οικονομικά αγαθά.

8 / 10

8. Η διανομή των προϊόντων δεν έχει έννοια στην οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου.

9 / 10

9. Το μαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. (Πανελλήνιες 2001)

10 / 10

10. Τα αγαθά που διαθέτει μια οικονομία βρίσκονται σε αφθονία σχετικά με τις ανάγκες των ανθρώπων

Your score is

The average score is 78%

0%