Quiz ΓΕΛ

Κεφάλαιο 1 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 1; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Στα άυλα αγαθά συμπεριλαμβάνονται διάφορες μορφές ενέργειας

2 / 10

2. Όσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος μιας επιχείρησης, τόσο πιο βέβαιη είναι η επιβίωσή της και η ανάπτυξή της μακροχρόνια

3 / 10

3. Αν μια οικονομία παράγει σε ένα σημείο εντός της Κ.Π.Δ. και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού, θα πρέπει οπωσδήποτε να μειώσει την παραγωγή ενός άλλου

4 / 10

4. Η σωστή διαχείριση των οικονομικών από μια κυβέρνηση μπορεί να επιλύσει το οικονομικό πρόβλημα

5 / 10

5. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα αφορά μόνο τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του 3ου κόσμου

6 / 10

6. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών παραγωγής είναι ότι θεωρούνται δεδομένοι για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονομία

7 / 10

7. Το σχολικό βιβλίο που διανέμεται δωρεάν είναι ελεύθερο αγαθό

8 / 10

8. Ένα σημείο αριστερά της Κ.Π.Δ. δείχνει υποαπασχόληση κάποιων παραγωγικών συντελεστών

9 / 10

9. Σε μια οικονομία που παράγει δύο αγαθά, X και Ψ, η βελτίωση της τεχνολογίας στην παραγωγή του αγαθού X συνεπάγεται την αύξηση του κόστους ευκαιρίας του

10 / 10

10. Διαρκή ονομάζονται τα αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά για τον σκοπό που έχουν παραχθεί

Your score is

The average score is 73%

0%

Κεφάλαιο 2 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 2; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Η μεταβολή της τιμής του αγαθού προκαλεί μετακίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης

2 / 10

2. Η αγοραία καμπύλη ζήτησης έχει πάντα κλίση θετική

3 / 10

3. Η ελαστικότητα στο μέσο μίας ευθείας καμπύλης ζήτησης που τέμνει τους άξονες P και Q είναι πάντοτε σε απόλυτη τιμή ίση με τη μονάδα

4 / 10

4. Σε μια ευθεία καμπύλη ζήτησης με γενικό τύπο QD= α + β · Ρ , το α είναι το σημείο τομής της QD με τον άξονα των ποσοτήτων και είναι πάντα θετικός αριθμός

5 / 10

5. Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας τόξου είναι μεγαλύτερη από τις απόλυτες τιμές της ελαστικότητας και των δύο άκρων του τόξου

6 / 10

6. Όταν το αγαθό είναι κανονικό και αυξηθεί το εισόδημα των

καταναλωτών, ceteris paribus, τότε η εισοδηματική ελαστικότητα είναι θετική

και η συνολική δαπάνη αυξάνεται

7 / 10

7. Δύο αγαθά είναι υποκατάστατα μεταξύ τους, αν το ένα καταναλώνεται μαζί με το άλλο

8 / 10

8. Με τον όρο τιμή ενός αγαθού εννοούμε τον αριθμό των χρηματικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση μιας μονάδας από το συγκεκριμένο αγαθό

9 / 10

9. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus). (Πανελλήνιες 2008)

10 / 10

10. Όταν η συνάρτηση ζήτησης ενός προϊόντος είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το προϊόν μεταβάλλεται, καθώς μεταβάλλεται η τιμή του (από Πανελλήνιες 2016)

Your score is

The average score is 82%

0%

Κεφάλαιο 3 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 3; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Το συνολικό κόστος της επιχείρησης είναι ίσο με το σταθερό όταν η παραγωγή της επιχείρησης είναι μηδέν

2 / 10

2. Οριακό κόστος είναι η μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό κόστος όταν μεταβάλλεται η παραγωγή κατά μία μονάδα

3 / 10

3. Σύμφωνα με τον νόμο της Φθίνουσας Απόδοσης, στη συνάρτηση παραγωγής πρώτα εκδηλώνεται μείωση του μέσου προϊόντος και μετά του οριακού

προϊόντος

4 / 10

4. Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος, που μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο, με συγκεκριμένες ποσότητες συντελεστών και με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής

5 / 10

5. Το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας είναι το προϊόν

6 / 10

6. Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του παραγόμενου

προϊόντος, το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς

7 / 10

7. Η καμπύλη του μεταβλητού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο ξεκινά πάντοτε από την αρχή των αξόνων

8 / 10

8. Η μεταβολή της τεχνολογίας δε μεταβάλει τη συνάρτηση παραγωγής

9 / 10

9. Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών

10 / 10

10. Το συνολικό προϊόν αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό καθώς αυξάνεται το οριακό προϊόν και συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά με φθίνοντα ρυθμό, όταν το οριακό προϊόν μειώνεται

Your score is

The average score is 88%

0%

Κεφάλαιο 4 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 4; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Αν αυξηθούν οι μισθοί των εργαζομένων, η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται προς τα πάνω και αριστερά

2 / 10

2. Μία μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών που

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού Χ θα έχει ως αποτέλεσμα τη

μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς του αγαθού Χ προς τα πάνω και δεξιά

3 / 10

3. Η καμπύλη προσφοράς (Supply, S) μιας επιχείρησης δείχνει τις ποσότητες του αγαθού που είναι διατεθειμένη να παράγει και να προσφέρει σε κάθε τιμή του αγαθού

4 / 10

4. Η αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο, θα οδηγήσει σε αύξηση της προσφοράς

5 / 10

5. Ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας των προσφερόμενων ποσοτήτων

όσον αφορά τα αγαθά, είναι η τιμή πώλησης

6 / 10

6. Η μεταβολή στην τεχνολογία επηρεάζει μόνο την ατομική καμπύλη

προσφοράς

7 / 10

7. Η καμπύλη προσφοράς του αγαθού είναι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του μέσου μεταβλητού κόστους πάνω από το σημείο τομής της με την καμπύλη του οριακού κόστους

8 / 10

8. Η ελαστικότητα προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της ποσοστιαίας μεταβολής της τιμής προς την ποσοστιαία μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας

9 / 10

9. Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων αυξάνει μόνο την αγοραία

προσφορά

10 / 10

10. Αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του, η τελικά προσφερόμενη ποσότητα θα είναι πάντα μεγαλύτερη της αρχικής

Your score is

The average score is 67%

0%

Κεφάλαιο 5 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 5; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Η μεταβολή της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας είναι προς την ίδια

κατεύθυνση με τη μεταβολή της ζήτησης, όταν η προσφορά είναι σταθερή

2 / 10

2. Όταν στην αγορά ενός αγαθού η συνάρτηση προσφοράς είναι Qs=-20+40P

και η ποσότητα ισορροπίας είναι 80 μονάδες, τότε η τιμή ισορροπίας είναι

20€

3 / 10

3. Η διαδικασία μέσω της οποίας εξαλείφονται τα ελλείμματα και τα

πλεονάσματα στην αγορά ενός προϊόντος δημιουργεί μια τιμή που δεν

ικανοποιεί τον καταναλωτή

4 / 10

4. Με δεδομένες τις κλίσεις των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς στην αγορά

ενός προϊόντος, η επιβολή κατώτατης τιμής θα δημιουργεί μεγαλύτερο

πλεόνασμα όσο μεγαλύτερη είναι η κατώτατη τιμή από την τιμή ισορροπίας

5 / 10

5. Το δημιουργούμενο πλεόνασμα από την επιβολή κατώτατης τιμής στην

αγορά ενός αγαθού οφείλεται σε αύξηση της προσφοράς του

6 / 10

6. Υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά δημιουργείται για τιμές μικρότερες από την τιμή ισορροπίας

7 / 10

7. Το πλεόνασμα που δημιουργείται στην αγορά από την επιβολή κατώτατης τιμής, το κράτος το καταστρέφει

8 / 10

8. Τιμή παρέμβασης ή ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων είναι μία κατηγορία ανώτατης τιμής

9 / 10

9. Μία αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών στην αγορά ενός αγαθού Κ σημαίνει αύξηση της τιμής ισορροπίας του συμπληρωματικού αγαθού Λ

10 / 10

10. Αν στην αγορά ενός κανονικού αγαθού με σταθερή την προσφορά έχουμε

στο σημείο ισορροπίας ελαστική ζήτηση (ED=-3) και μειωθεί το εισόδημα

των καταναλωτών, τότε θα αυξηθεί η συνολική τους δαπάνη

Your score is

The average score is 80%

0%

Κεφάλαιο 7 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 7; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Αν ο Δείκτης Τιμών είναι μικρότερος από 100, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μειώθηκαν σε σχέση με το έτος βάσης

2 / 10

2. Τελικά αγαθά είναι αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση, δεν προορίζονται για παραπέρα μετασχηματισμό και δε μεταπωλούνται

3 / 10

3. Η διαφορά ως προς τη μέθοδο μεταξύ μικροοικονομικής ανάλυσης και μακροοικονομικής ανάλυσης οφείλεται στο ότι η μικροοικονομία εξετάζει τη συμπεριφορά του οικονομούντος ατόμου, ενώ η μακροοικονομία εξετάζει τη συμπεριφορά της συνολικής οικονομίας

4 / 10

4. Όσο ο πληθυσμός μιας χώρας αυξάνεται, τόσο μειώνεται το Κατά Κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ, ανεξάρτητα από το μέγεθος της μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών

5 / 10

5. Η ποικιλία των προϊόντων που παράγονται σε μια οικονομία και η ανομοιογένεια των αγαθών και των διαφορετικών μονάδων μέτρησης των ποσοτήτων τους δεν επιτρέπουν

τη σύγκριση της παραγωγικής ικανότητας από περίοδο σε περίοδο, γι’ αυτό αποτιμούμε την αξία τους σε χρηματικές μονάδες

6 / 10

6. Αν σε μια οικονομία που παράγει ένα αγαθό το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές είναι 1.000€ και το επόμενο έτος γίνει 1.500€, αυτό σημαίνει ότι και το πραγματικό ΑΕΠ έχει οπωσδήποτε αυξηθεί

7 / 10

7. Το άθροισμα των προστιθέμενων αξιών των ενδιάμεσων αγαθών μέχρι την παραγωγή του τελικού αγαθού ισούται με την αξία του τελικού αγαθού

8 / 10

8. Η χειροτέρευση της ποιότητας της ζωής, λόγω της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, δεν περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς του Α.Ε.Π.

9 / 10

9. Έστω ότι σε μια οικονομία, στην ίδια χρονική περίοδο (πχ ένα έτος), έχουμε ταυτόχρονα μία ίση ποσοστιαία αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και του γενικού επιπέδου των τιμών, ενώ ο πληθυσμός σημειώνει μία μικρή μείωση. Αυτό σημαίνει ότι το Κατά Κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε.

10 / 10

10. Αν σε μια χώρα μεταξύ δύο διαδοχικών ετών το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε, ο ΔΤ μειώθηκε και ο πληθυσμός παρέμεινε αμετάβλητος, τότε το Κατά Κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΠ και το βιοτικό επίπεδο αυξήθηκαν

Your score is

The average score is 60%

0%

Κεφάλαιο 9 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 9; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Στη φάση της κρίσης η τάση για αύξηση των τιμών γίνεται πιο έντονη

2 / 10

2. Η ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης είναι προσωρινή και μικρής διάρκειας λόγω του ότι εμφανίζεται σε μεταβολές του οικονομικού κύκλου

3 / 10

3. Οι άνεργοι δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό

4 / 10

4. Οι οικονομικοί κύκλοι επαναλαμβάνονται και είναι ίδιοι ως προς την ένταση και τη διάρκειά τους.

5 / 10

5. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα που είναι ικανά προς εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν

6 / 10

6. Οι άνεργοι υπολογίζονται στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό

7 / 10

7. Τα χαρακτηριστικά των φάσεων διαχρονικά είναι ίδια, όχι όμως η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων.

8 / 10

8. Πληθωρισμός δείχνει υψηλό επίπεδο τιμών

9 / 10

9. Το κλειδί για τα αίτια των οικονομικών κύκλων είναι η μεταβολή του ποσοστού κέρδους των επιχειρήσεων, που καθορίζει την επενδυτική δραστηριότητα.

10 / 10

10. Ρυθμός πληθωρισμού είναι η μεταβολή του επίπεδου των τιμών σε μια ορισμένη χρονική περίοδο

Your score is

The average score is 70%

0%

Κεφάλαιο 10 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 10; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Οι δημόσιες δαπάνες είναι διαχρονικά σταθερές

2 / 10

2. Ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος

3 / 10

3. Ο προϋπολογισμός του κράτους είναι πλεονασματικός όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα του κράτος

4 / 10

4. Το κράτος μπορεί να δανειστεί από τους πολίτες εκδίδοντας ομολογιακό δάνειο

5 / 10

5. Με κριτήριο την αναλογικότητα ή μη των φόρων, μπορούμε να τους διακρίνουμε σε αναλογικούς, προοδευτικούς και αντιστρόφως προοδευτικούς

6 / 10

6. Οι δαπάνες για την υγεία περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την κατασκευή νοσοκομείων, αλλά όχι τους μισθούς των γιατρών

7 / 10

7. Όταν το κράτος πρέπει να αντιμετωπίσει την ύφεση, ο προϋπολογισμός τους πρέπει να είναι πλεονασματικός

8 / 10

8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος δαπάνης επειδή τον πληρώνουμε όταν αγοράζουμε προϊόντα

9 / 10

9. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τους παραγωγικούς συντελεστές στις διάφορες δραστηριότητες

10 / 10

10. Ο προϋπολογισμός του κράτους συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονομικών και ψηφίζεται στη Βουλή

Your score is

The average score is 90%

0%

ΓΕΛ Σωστά - Λάθος σε όλη την ύλη

Είσαι έτοιμος για ερωτήσεις σε όλη την ύλη; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 20

1. Πληθωρισμός σημαίνει συνεχώς ανερχόμενο επίπεδο τιμών.

2 / 20

2. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα αφορά μόνο τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του 3ου κόσμου

3 / 20

3. Συμφέρει την επιχείρηση να αυξάνει την τιμή του προϊόντος που παράγει, εφόσον αυτό έχει ανελαστική ζήτηση

4 / 20

4. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι αύξων όταν η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή

5 / 20

5. Η εργασία της νοικοκυράς στο σπίτι δημιουργεί προστιθέμενη αξία, η οποία συνυπολογίζεται στο Α.Ε.Π.

6 / 20

6. Τα έσοδα μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την τιμή πώλησης του προϊόντος και την προσφερόμενη ποσότητα

7 / 20

7. Ο συντελεστής έδαφος δε συμπεριλαμβάνει το υπέδαφος

8 / 20

8. Η ποικιλία των προϊόντων που παράγονται σε μια οικονομία και η ανομοιογένεια των αγαθών και των διαφορετικών μονάδων μέτρησης των ποσοτήτων τους δεν επιτρέπουν

τη σύγκριση της παραγωγικής ικανότητας από περίοδο σε περίοδο, γι’ αυτό αποτιμούμε την αξία τους σε χρηματικές μονάδες

9 / 20

9. Όταν ο παραγωγικός συντελεστής κεφάλαιο δε χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, τότε είναι εν δυνάμει παραγωγικός συντελεστής

10 / 20

10. Οριακό προϊόν ενός συντελεστή είναι η μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν μεταβάλλεται ο μεταβλητός συντελεστής κατά μία μονάδα

11 / 20

11. Πλεόνασμα στην αγορά παρουσιάζεται για τιμές μικρότερες από την τιμή ισορροπίας

12 / 20

12. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή

την εργασία, όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο

προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας

13 / 20

13. Αν στην αγορά ενός αγαθού με σταθερή τη ζήτηση έχουμε στο σημείο

ισορροπίας ελαστική ζήτηση (ED=-1,2) και αυξηθεί η προσφορά, τότε θα

αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών

14 / 20

14. Ο όρος ceteris paribus σημαίνει: τα άλλα ίσα ή σταθερά

15 / 20

15. Διαρκή ονομάζονται τα αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά για τον σκοπό που έχουν παραχθεί

16 / 20

16. Τελικά αγαθά είναι αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση, δεν προορίζονται για παραπέρα μετασχηματισμό και δε μεταπωλούνται

17 / 20

17. Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους έχει το σχήμα του λατινικού γράμματος U, ως συνέπεια του νόμου της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης

18 / 20

18. Στη φάση της ύφεσης η παραγωγή και το εισόδημα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο τους

19 / 20

19. Η ανεργία δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα

20 / 20

20. Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει την ελαστικότητα προσφοράς είναι ο χρόνος

Your score is

The average score is 65%

0%

Κεφάλαιο 1 ΓΕΛ Σωστά - Λάθος

Πώς τα πας με το κεφάλαιο 1; Μάθε με αυτό το τεστ!

1 / 10

1. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών παραγωγής είναι ότι θεωρούνται δεδομένοι για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονομία

2 / 10

2. Το Κόστος Ευκαιρίας μεταξύ δύο αγαθών είναι πάντα αντίστροφο μεταξύ του ενός με του άλλου

3 / 10

3. Το ψυγείο στο σπίτι είναι καταναλωτικό αγαθό, ενώ το ψυγείο σ’ ένα σούπερ μάρκετ είναι κεφαλαιουχικό αγαθό

4 / 10

4. Η Ιφιγένεια με 15 € μπορεί να φάει σε ένα εστιατόριο ή να αγοράσει ένα βιβλίο. Εάν επιλέξει να φάει στο εστιατόριο, το κόστος ευκαιρίας είναι το βιβλίο που δε θ' αγοράσει

5 / 10

5. Καταναλωτά και καταναλωτικά αγαθά είναι ταυτόσημες έννοιες

6 / 10

6. Η ανάγκη για κρέας ικανοποιείται με ποσότητες που είναι ίδιες για όλα τα άτομα

7 / 10

7. Στα άυλα αγαθά συμπεριλαμβάνονται διάφορες μορφές ενέργειας

8 / 10

8. Κάθε σημείο πάνω στην Κ.Π.Δ. δείχνει έναν μέγιστο συνδυασμό παραγωγής

9 / 10

9. Αν μια οικονομία παράγει σε ένα σημείο εντός της Κ.Π.Δ. και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού, θα πρέπει οπωσδήποτε να μειώσει την παραγωγή ενός άλλου

10 / 10

10. Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού βραχυχρόνια θεωρείται σταθερό

Your score is

The average score is 73%

0%