ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ

Έχεις επιλέξει ήδη την κατεύθυνσή σου, κάνε τη σωστή επιλογή και στην υποστήριξή σου!
Η κατάλληλη επιμόρφωση είναι κλειδί για την επιτυχία σου!

Παρακολούθησε εξειδικευμένα μαθήματα σε όλα τα μαθήματα ΕΠΑΛ του κλάδου Διοίκησης & Οικονομίας για τις 4 ειδικότητες του τομέα, ώστε να γίνεις Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του ΕΠΑΛ Διοίκησης και Οικονομίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι ο επαγγελματίας που συντάσσει, διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα, οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών, συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα και διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.ά.

Οι 4 ειδικότητες του τομέα είναι οι εξής:

 •  Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 •  Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
 •  Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
 •  Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υπάρχουν σύνολο 4 Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα:

-> Δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά (Άλγεβρα)»
-> Δύο μαθήματα ειδικότητας.

Τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Γ΄ Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και για τις 4 ειδικότητες είναι για τον κλάδο των οικονομικών τα μαθήματα ειδικότητας είναι:

-> Αρχές Οικονομικής θεωρίας (Α.Ο.Θ.)

-> Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ.)

Δες πώς γίνεται το μάθημα

Κατάλογος διαθέσιμων μαθημάτων ανά τάξη:

Α’ τάξη ΕΠΑΛ (ημερήσιο και εσπερινό)

 • Αρχές Οικονομίας (Α’ ΕΠΑΛ)

Β’ τάξη ΕΠΑΛ (ημερήσιο και εσπερινό) και Γ’ ΕΠΑΛ (εσπερινό)

 • Αρχές Λογιστικής (Β’ ΕΠΑΛ)
 • Εισαγωγή στο μάρκετινγκ (Β’ ΕΠΑΛ)
 • Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές (Β’ ΕΠΑΛ)
 • Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Β’ ΕΠΑΛ)
 • Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (Excel) (Β’ ΕΠΑΛ) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Στοιχεία Δικαίου (Αστικό-Εμπορικό-Εργατικό-Τουριστικό) (Β’ ΕΠΑΛ)
 • Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική (Β’ ΕΠΑΛ) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)

Γ’ τάξη ΕΠΑΛ (ημερήσιο) και Γ’-Δ’ ΕΠΑΛ (εσπερινό)

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Δ’ ΕΠΑΛ εσπερινό) όλες οι ειδικότητες
 • Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Δ’ ΕΠΑΛ εσπερινό) όλες οι ειδικότητες

Γ’ τάξη ΕΠΑΛ (εσπερινό)

 • Στοιχεία Δικαίου (Εμπορικό -Τουριστικό) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό) όλες οι ειδικότητες
 • Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία & Προβολή) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό – Υπάλληλος Εμπορίας & Διαφήμισης)

Ειδικότητες

1. Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαθήματα Ειδικότητας:

 • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Δ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Φορολογική Πρακτική (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Δ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Λογιστικές Εφαρμογές (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)

 

2. Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης & Συστημάτων Εφοδιασμού
Μαθήματα Ειδικότητας:

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο)
 • Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο)
 • Οργάνωση & Διαχείριση Αποθηκών (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Οργάνωση & Διαχείριση Μεταφορών (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Δ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Δ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Λογιστικές εφαρμογές (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)

 

3. Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας & Διαφήμισης
Μαθήματα Ειδικότητας:

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο)
 • Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο)
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Δ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή) (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Δ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Εφαρμογές Μάρκετινγκ (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Δ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Λογιστικές Εφαρμογές (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)

 

4. Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μαθήματα Ειδικότητας:

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο)
 • Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο)
 • Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Δ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Οργάνωση & Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Δ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Γεωγραφία Τουρισμού (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)
 • Εφαρμογές στον Τουρισμό (Γ’ ΕΠΑΛ ημερήσιο) (Γ’ ΕΠΑΛ εσπερινό)

Για όλα τα μαθήματα

Για κάθε μάθημα διενεργούνται τρίωρα διαγωνίσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας εκτός των ωρών διδασκαλίας. Αυτά αποτελούν προσομοιώσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές μας με τον βαθμό δυσκολίας των εξετάσεων και τη διαχείριση του χρόνου. Στα μαθήματα που δεν εξετάζονται Πανελλαδικά παρέχονται αντίστοιχα διαγωνίσματα εντός και εκτός των ωρών διδασκαλίας για ολοκληρωμένη προετοιμασία σε κάθε μάθημα.

Τηρούνται ηλεκτρονικές καρτέλες που αποτυπώνουν την ύλη του μαθήματος σε κάθε συνάντηση, την επίδοση του μαθητή, πρόγραμμα ημερών σύνδεσης των μαθητών στο μάθημα, αναλυτική βαθμολογία σε προφορικά, γραπτά, test και διαγωνίσματα, και σχόλια των εκπαιδευτικών για την πρόοδο και τις απουσίες του κάθε μαθητή.

 

Περισσότερα μαθήματα:

Παρέχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα φοίτησης για τα ΕΠΑΛ Διοίκησης & Οικονομίας σε όλα τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, πάντα με την ποιότητα εκπαίδευσης που εγγυάται η μέθοδος μας.

Ρωτήστε μας για το πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων στα Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά – Έκθεση.

Υποστηρίζουμε το μαθητή να πετύχει κάθε στόχο σε κάθε μάθημα με συνέπεια και προσωπικό ενδιαφέρον!
Είμαστε εδώ για να σου δώσουμε όλα τα εφόδια για το μέλλον!

 

Ιδιαίτερα ή Ομαδικά μαθήματα

Επίλεξε ιδιαίτερα ή ομαδικά μαθήματα ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σου. Κάνε κλικ στους συνδέσμους για να βοηθηθείς στο να αποφασίσεις τι είναι καλύτερο για εσένα ή μίλα μαζί μας απευθείας για περισσότερα!

Σχετικά Online Μαθήματα

Εγγραφείτε
στο newsletter μας

Εγγραφείτε στο φροντιστήριό μας

Είστε έτοιμοι να αρχίσετε online μαθήματα;
Εγγραφείτε τώρα!