Οδικοί χάρτες προσαρμογής επαγγελμάτων και η διαρθρωτική ανεργία

Business Map Analysis

Μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί η δράση «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων» η οποία αφορά την συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση των αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δράση αυτή αποτελεί ένα εργαλείο μελέτης για την αναγνώριση των μεταβολών του μηχανισμού της αγοράς σε οικονομικό, τεχνολογικό, επιχειρηματικό και θεσμικό περιβάλλον.

Η διαρθρωτική ανεργία

Μια απόρροια των τεχνολογικών αλλαγών είναι η διαρθρωτική ανεργία που μελετάμε στο 9ο κεφάλαιο της Μακροοικονομίας του σχολικού βιβλίου της Οικονομίας & Α.Ο.Θ. της Γ’ τάξης.

Το είδος αυτό της ανεργίας οφείλεται σε τεχνολογικές μεταβολές που δημιουργούν νέα επαγγέλματα και προσόντα και εξαλείφουν άλλα, καθώς τα προσόντα και οι ειδικεύσεις των ανέργων δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των νέων θέσεων εργασίας.

-> Βρες στο τέλος τους άρθρου ερωτήσεις θεωρίας για τη διαρθρωτική ανεργία

Το εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών σε κλάδους και επαγγέλματα

Το Εργαστήριο αφορά την παρακολούθηση των αλλαγών αυτών στα επαγγέλματα, με σκοπό την έγκαιρη στρατηγική πληροφόρηση των μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ούτως ώστε να ενισχύσουν την ικανότητα προσαρμογής αυτών σε επικείμενες αλλαγές.

Η πρώτη φάση του Εργαστηρίου δίνει έμφαση σε 20 επαγγέλματα, αναπτύσσοντας έναν σημαντικό Οδικό χάρτη προσαρμογής αυτών στις τεχνολογικές και λοιπές αλλαγές του περιβάλλοντος. 

Τα ως τώρα επαγγέλματα

Ορισμένα από τα επαγγέλματα τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της μελέτης του εργαστηρίου είναι: 

Αισθητικός, Ελαιουργός, Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα, Ζαχαροπλάστης, Τεχνίτης υαλοπινάκων, Υδραυλικός, Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών & social media, Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης /υγειονομικού ενδιαφέροντος, Φωτογράφος – ειδικός ψηφιακών λήψεων κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη των επαγγελμάτων και την πορεία της μελέτης μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και στο σχετικό άρθρο της Ελευθερίας.

Ερωτήσεις θεωρίας πάνω στη διαρθρωτική ανεργία για τους μαθητές Γ’ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Αν έχεις φτάσει στο κεφάλαιο 9, θα πρέπει να μπορείς να απαντήσεις τα παρακάτω:

-> Ποια είδη της ανεργίας γνωρίζεις; Μπορείς να τα περιγράψεις;

-> Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαρθρωτικής ανεργίας;

-> Με ποιους τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί η διαρθρωτική ανεργία;

-> Ποιες είναι οι συνέπειες τις ανεργίας;

-> Τι διάρκεια μπορεί να έχει η διαρθρωτική ανεργία και γιατί;

Από τις: Αναστασία Κιολέ, Ευδοξία Μπούνα

Όποιος σταματά να μαθαίνει είναι γέρος, είτε στα είκοσι είτε στα ογδόντα. Όποιος συνεχίζει να μαθαίνει παραμένει νέος. Το καλύτερο πράγμα στη ζωή είναι να διατηρείς το μυαλό σου νέο

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο φροντιστήριό μας

Είστε έτοιμοι να αρχίσετε online μαθήματα;
Εγγραφείτε τώρα!