Πολύ συχνά η επιλογή της κατεύθυνσης στην Β’ Λυκείου είναι ένας από τους σημαντικότερους προβληματισμούς τόσο των μαθητών όσο και των γονέων τους, καθώς η επιλογή τους θα καθορίσει το μέλλον και την επαγγελματική τους διαδρομή.

Πολλοί μαθητές επιλέγουν μια κατεύθυνση γιατί πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατοί σε μαθήματα άλλων κατευθύνσεων ή γιατί συνδέουν άμεσα το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν με τη γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.

 

Με επίκεντρο τον μαθητή, στόχος μας είναι μέσα από την συνεχή επικοινωνία και διάλογο με τους μαθητές, να τους παρέχουμε την σωστή και έγκυρη πληροφόρηση που χρειάζονται για τις σχολές και τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν και να τους προετοιμάσουμε για την επιλογή των σχολών προτίμησης τους επισημαίνοντας την κλίση του καθενός.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός λειτουργεί ως μια πυξίδα που σου δίνει την κατάλληλη κατεύθυνση για να μπορέσεις να αναδείξεις τις δυνατότητές σου, να ακολουθήσεις τις επιθυμίες σου, να προχωρήσεις στην καριέρα σου και να κάνεις το δικό σου όνειρο πραγματικότητα!

ΓΙΑΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής. Συνήθως απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, σε φοιτητές αλλά και άτομα που επιθυμούν να κάνουν μια αναπροσαρμογή στην καριέρα τους. Κύριος στόχος είναι να τους βοηθήσει στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό μπορεί ο κάθε συμβουλευόμενος να έχει καθοδήγηση για την επιλογή των κατάλληλων σπουδών ή επαγγελματικών επιλογών σύμφωνα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του αλλά και τις τάσεις της αγοράς.

Μέσα από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, με προσωπικές συνεντεύξεις, ψυχομετρικά τεστ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων & προσωπικότητας), βοηθούν τους συμβουλευόμενους, με τρόπο αξιόπιστο και επιστημονικό.

Δωρεάν συνεδρία των 30 λεπτών σε όλους τους μαθητές του φροντιστηρίου! (σε κάποιο πλαίσιο ή κάτι τέτοιο, να ξεχωρίζει)

Επαγγελματικός προσανατολισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1. Συμβουλευτική μαθητών

Ανησυχείτε για την επιλογή της κατάλληλης κατεύθυνσης και σπουδών;

Προσφέρουμε ένα πακέτο 2 συνεδριών.

–       Πρώτη συνεδρία: Αναγνώριση ταλέντων και ενδιαφερόντων του μαθητή. Ανάλυση τεστ προσωπικότητας που παρέχονται δωρεάν από την εγγραφή του μαθητή.

 

–       Δεύτερη συνεδρία: Αναγνώριση εργασιακών αξιών και οράματος για την επαγγελματική ζωή, σύνδεση με τις διαθέσιμες σπουδές και τις ανάγκες της αγοράς για τη δημιουργία του πλάνου δράσης.  

 

Απευθυνόμαστε σε ΜΑΘΗΤΕΣ που θέλουν να ανακαλύψουν την κλίση τους, να συζητήσουν τα θέματα που τους προβληματίζουν και να πληροφορηθούν για τις σχετικές σχολές, ώστε να μπορέσουν να καταρτίσουν το δικό τους πλάνο εξέλιξης και σταδιοδρομίας.

 

Το πακέτο αυτών των 2 συνεδριών της 1ώρας και 30 λεπτών λαμβάνει χώρα σε ένα διάστημα 1 μήνα, με συχνότητα 2 εβδομάδων.

 

ΟΦΕΛΗ

Η συμβουλευτική για μαθητές μπορεί να:

✔️ Βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν την κλίση τους και τα επαγγελματικά που τους ενδιαφέρουν.

✔️ Ενημερώσει με έγκυρο τρόπο τους μαθητές για τις σχολές και τα τμήματα που προσφέρονται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμια – Στρατιωτικές & Σώματα Ασφαλείας).

✔️ Παρουσιάσει την επαγγελματική αποκατάσταση που προσφέρει κάθε τμήμα.

✔️ Παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να ιεραρχήσουν τις επιλογές τους ανάλογα με τις επιθυμίες τους και να θέσουν έναν συγκεκριμένο στόχο και το ανάλογο πλάνο δράσης.

 

 

2. Συμβουλευτική Φοιτητών/ Αποφοίτων

Προβληματίζεστε για το μέλλον σας και το τι θα μπορέσετε να κάνετε μετά τις σπουδές σας;

Για φοιτητές και άτομα που επιθυμούν να κάνουν εξασφαλίσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία ή τη συνέχιση των σπουδών τους:

Προσφέρουμε ένα πακέτο 4 συνεδριών:

–       Πρώτη συνεδρία: Αναγνώριση ταλέντων και ενδιαφερόντων

–       Δεύτερη συνεδρία: Αναγνώριση εργασιακών αξιών και οράματος για την επαγγελματική ζωή

–       Τρίτη συνεδρία: Προετοιμασία για συνέντευξη/αιτήσεις για μεταπτυχιακά – Εργασιακή/Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Αυτοπεποίθηση

–       Τέταρτη Συνεδρία: Πλάνο δράσης για εύρεση εργασίας/προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών – Αξιοποίηση διαδικτύου και δικτύωση

 

Απευθυνόμαστε σε ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις σπουδές τους και να σχεδιάσουν αναλόγως το πλάνο δράσης τους με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουν στο ξεκίνημά τους και να ενταχθούν με ομαλό τρόπο στην αγορά εργασίας.  

 

Το πακέτο αυτών των 4 συνεδριών της 1ώρας και 30 λεπτών λαμβάνει χώρα σε ένα διάστημα 2 μηνών, με συχνότητα 2 εβδομάδων:

 

ΟΦΕΛΗ

Η συμβουλευτική για ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ έχει στόχο να:

✔️ Βοηθήσει τους φοιτητές και αποφοίτους να ανακαλύψουν τις διαφορετικές προοπτικές που έχουν οι σπουδές τους και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

✔️ Βοηθήσει στη σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ των συμβουλευόμενων, με τη βοήθεια εργαλείων αναγνώρισης της προσωπικότητάς, των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων τους, των εργασιακών του αξιών και κινήτρων.

✔️ Ενισχύσει τη αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία προοπτικών για την καριέρα τους.

✔️ Συμβάλλει στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου σχεδίου δράσης που αξιοποιεί τις προοπτικές και αποκαλύπτει τις βέλτιστες επιλογές για το ξεκίνημα της καριέρας τους ή και τη συνέχιση της εξειδίκευσής τους.

 

 

3. Συμβουλευτική για αλλαγή καριέρας

Επιθυμείτε να επανασχεδιάσετε την καριέρα σας και θέλετε να εξερευνήσετε επαγγελματικές εναλλακτικές;

Συμβουλευτική για άτομα που επιθυμούν να κάνουν μια στροφή στην καριέρα ή να επανεξετάσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία

Προβληματίζεστε για το μέλλον σας και το τι θα μπορέσετε να κάνετε μετά τις σπουδές σας;

Για φοιτητές και άτομα που επιθυμούν να κάνουν εξασφαλίσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία ή τη συνέχιση των σπουδών τους:

Προσφέρουμε ένα πακέτο 4 συνεδριών:

–       Πρώτη συνεδρία: Αναγνώριση ταλέντων και ενδιαφερόντων

–       Δεύτερη συνεδρία: Αναγνώριση εργασιακών αξιών και οράματος για την επαγγελματική ζωή

–       Τρίτη συνεδρία: Προετοιμασία για συνέντευξη/αιτήσεις για μεταπτυχιακά – Εργασιακή/Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Αυτοπεποίθηση

–       Τέταρτη Συνεδρία: Πλάνο δράσης για εύρεση εργασίας/προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών – Αξιοποίηση διαδικτύου και δικτύωση

 

Απευθυνόμαστε σε ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις σπουδές τους και να σχεδιάσουν αναλόγως το πλάνο δράσης τους με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουν στο ξεκίνημά τους και να ενταχθούν με ομαλό τρόπο στην αγορά εργασίας.  

 

Το πακέτο αυτών των 4 συνεδριών της 1ώρας και 30 λεπτών λαμβάνει χώρα σε ένα διάστημα 2 μηνών, με συχνότητα 2 εβδομάδων.

 

ΟΦΕΛΗ

Η συμβουλευτική για ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ έχει στόχο να:

✔️ Βοηθήσει στη σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ των συμβουλευόμενων, με τη βοήθεια εργαλείων αναγνώρισης της προσωπικότητάς, των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων τους, των εργασιακών του αξιών και κινήτρων.

✔️Ενημερώσει για τις εναλλακτικές καριέρες που μπορείς να ακολουθήσεις σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες επαγγελματικές και ακαδημαϊκές σου εμπειρίες.

✔️ Αποκαλύψει το βέλτιστο συνδυασμό των εμπειριών σου με τους στόχους, την αγορά εργασίας και τα ενδιαφέροντα του.

✔️ Συμβάλλει στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου σχεδίου δράσης που αξιοποιεί τις προοπτικές και αποκαλύπτει τις βέλτιστες επιλογές για την εξέλιξη της καριέρας σου.

 

Επιπλέον μπορούμε να αναλάβουμε και την προετοιμασία βιογραφικού σας! (Σύνδεσμος να οδηγεί στο κομμάτι με τα βιογραφικά)

 

4. ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

Η διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού περιλαμβάνει και τη συμπλήρωση ψυχομετρικών τεστ, επαγγελματικών ενδιαφερόντων, προσωπικότητας και εργασιακών αξιών και κινήτρων.

Ειδικότερα, το Ariston test που αποτελεί ένα πρωτοποριακό, έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα. Το τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

5. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική προετοιμασία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού ανάλογα με την κατεύθυνση.

 

6. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική προετοιμασία και υποστήριξη στη συμπλήρωση του βιογραφικού.

Δείτε μερικά παραδείγματα βιογραφικού σημειώματος: